I was in Tuam!

Byłam w Tuam!

 • Christmas and new year time began and ended awfully fast.

  There was a little detective story reading, illneses, gluttony and the same amount of couch potatoeing

  We were tourists and we were hosts.

  The most important is that finally we visited Tom. Then we took him on the trips, which were full of adventures and unforgettable impressions;).

  We hit the Atlantic coast to see the Downpatrick Head - in the county of Mayo.

  Next we went to Lennane and Clifden to see Connemara National Park surroundings.

  Because of the “beautiful” windy and rainy weather, we will visit all these places once again.

  The best regards

 • Czas świąteczno-noworoczny zaczął się i skończył piekielnie szybko.

  Było w nim trochę książkowego kryminału, choroby, sporo lenistwa i tyle samo obżarstwa.

  Byliśmy turystami i gospodarzami.

  Najważniejsze, że w końcu odwiedziliśmy Tomka w Tuam. A później zabraliśmy go na wycieczki wypełnione niezapomnianymi wrażeniami i przygodami;).

  Wyskoczyliśmy nad Atlantyk, aby obejrzeć Downpatrick head - w hrabstwie Mayo oraz do Lennane i Clifden żeby obejrzeć okolicę Parku Narodowego Connemara.

  Wszystkie punkty, ze względu na piękną deszczową, wietrzną aurę, wymagają ponownych odwiedzin.

  Pozdrowienia

on the road to Tuam DownPatrick Head 79 year - large step A golden Marians without mustache IRL-N;) brunette&blonde Niunia with pipe centre Lennane christmas tree Amigo number 1 coffee dessert Amigo number 2

blog comments powered by Disqus