Lisbon - The Beginning

Lizbona - Początek

  • First day in Lisbon.

    Our two first days in Lisbon was more cloudy than sunny but yesterday afternoon felt like beginning of summer;).

    Let’s start with few pictures from our first hours in Lisbon.

    Have a nice weekend!

  • Pierwszy dzień w Lizbonie.

    Pierwsze dwa dni były bardziej pochmurne niż słoneczne. Wczoraj za to popołudnie było niemal letnie:).

    Na dobry początek kilka zdjęć z pierwszych godzin w Lizbonie.

    Udanego weekendu!

blog comments powered by Disqus